Sekularizácia

November 15, 2012 at 9:11 pm

By Kosso

Sekularizácia je pôvodne termín z kanonického práva označujúci rozdiel medzi diecéznym a rádovým kňazom, prípadne prevod cirkevných majetkov na iného majiteľa, dnes akademický termín s veľmi širokou škálou významov, napr.:

právo/politológia: oddelenie štátnych a náboženských inštitúcií, resp. zamedzenie zasahovania náboženských predstaviteľov do sféry štátnych kompetencií iba z toho titulu, že sa jedná o náboženského predstaviteľa (napr. cirkev nemá automatické zastúpenie v parlamente a pod. Toto mimochodom napr. v Anglicku stále neplatí a niektorí biskupi stále sedia v House of Lords jednoducho preto, že obdržali daný úrad)
■ sociológia: mohutná sekularizačná paradigma s desiatkami teórií a vysvetlení, od predpokladu úplného zániku náboženstva po až takmer opačné tvrdenie, ktoré hovorí, že sekularizácia je proces náboženstvu prospešný a posilňuje ho, či je výsledkom snaženia Katolíckej cirkvi (oba názory sú dnes zastúpené pomerne slabo)
■ etika: snaha o vytvorenie etických systémoch nezávislých na tradičných náboženských etických základoch či nadprirodzených garantoch/garanciách (osobných či neosobných)
■ religionistika: rôzne významy, od variácií tých sociologických po rôzne verzie durkeimovského prístupu, ktoré rozvil Thomas Luckmann, teda hlavne snaha identifikovať a zadefinovať rôzne verzie implicitného náboženstva či kryptonáboženstva – teda náboženského správania či sakralizácie vecí, fenoménov či akcií, ktoré bežne nie sú vnímané ako náboženské – všetko možné od športových podujatí cez politické idei až po vkladanie eschatologických nádejí do moderných technológií

Atď.

Za hlavné efekty sekularizácie na Západe možno považovať hlavne:
■ (1) Zmenu vzťahu štátu a náboženstva
■ (2) Náboženskú privatizáciu, kam spadajú aj debaty okolo prezentácie náboženstva na verejnom priestranstve („fight for public square“ – existuje množstvo prístupov, od vyslovene náboženstvu otvoreného ako v USA po vyslovene náboženstvo z verejného proestoru vykazujúce ako vo Francúzsku) a debatu na tému „freedom of/from religion“
■ (3)  Spirituálne vákuum – ktoré ale nikdy neostáva prázdne dlho (ak vôbec existuje) – štiepenie starších náboženských spoločností a ich modernizovanejších verzií (často hlavne v otázkach bioetiky či metafyziky), boom nových náboženských hnutí, novej religiozity (hlavný zástupca neinštitucionalizovanej religiozity na Západe je hnutie New Age – synkretický mix kresťanstva, východných vplyvov, západnej ezoteriky a alternatívnej medicíny, psychológie, ekológie a takmer čohokoľvek predstaviteľného), importovanej a západu prispôsobenej religiozity (napr. westernizovaný buddhizmus či v podstate v Európe a USA vyformované mutácie indickej spirituality) a pod.

Väčšina debát o sekularizácií končí v podstate konštatovaním, že hoci veľké cirkevné inštitúcie oslabené sú a ich význam klesá, náboženstvo v konečnom dôsledku v skutočnosti nemizne (hoci sú výnimky, nesúhlasí napr. sociológ Steven Bruce), ani sa neoslabuje jeho vplyv na jednotlivca, ale prechádza transformáciou a nadobúda iné podoby.

Videá:

Sekularizácia v kocke s prof. Jose Casanovom (University of California – Berkeley):

Prednáška prof. Casanovu “Secular, Secularisation, Secularism” (University of Boston series)

WRR lecture: prof. Hans Joas (University of Chicago) “Does modernisation lead to secularistaion?”

Literatúra:

■ Klasickí autori píšuci o sekularizácii: S. Bruce, R. Stark, E.Barker, J. Beckford, J.Habermas, D. Martin, J.
Casanova, H. McLeod, B. Wilson, G.Davie, Berger & Luckmann
■ Šikovné súčasné prehľadné zhrnutie sekularizačnej paradigmy: Roman Vido, “Konec velkého vyprávění?”, CDK a Masarykova univerzita, Brno, 2011

Advertisements

Entry filed under: Uncategorized.

Russell vs Coplestone Grothe: Zmysel života bez Boha


Calendar

November 2012
M T W T F S S
« Oct   Dec »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Most Recent Posts


%d bloggers like this: