Linky

NA STRÁNKE SA PRACUJE

Správy o náboženstve:
■ Real Clear Religion
■ CNN Belief Blog
■ BBC: Religion & Ethics
■ The Telegraph: Religion
■ The Guardian: Religion
■ Huffington Post: Religion and Science
■ Huffington Post: Religion
■ Huffington Post: Religion and Politics
■ New York Times: Religon and Belief
■ CBS News: Religion and Culture
■ ABC: Religion and Ethics
■ National Catholic Reporter
■ Patheos
PBS Religion & Ethics
■ Religion Dispatches
■ Global Post: World Religion
■ Gallup: Religion
■ The Pew Forum on Religion & Public Life: Religion News on the Web
■ Science Daily: Religion News

Správy o vede:
■ Real Clear Science
■ Science News
■ Science Daily
■ Nature
■ Science a Science Now
■ American Scientist
Live Science
■ New Scientist
Science-Based Medicine
■ Huffington Post: Science
■ National Center for Science Education (NCSE)
American Council on Science and Health
■ Psychology Today
■ Startalk Radio (podcast)
■ Discovery News
■ PubMed

Skeptické organizácie / blogy / stránky:
■ Skeptic (viď aj The Skeptic’s Dictionary)
■ The Skeptic (UK)
■ Australian Skeptics
■ James Randi Educational Foundation (JREF)
■ Center for InquiryPoint of Inquiry (podcast)
■ The Committee for Skeptical Inquiry (CSI) a ich Skepical Inquirer
■ Skepchick
■ For Good Reason (podcast)
■ Reasonable Doubt (podcast)
■ Project Reason
■ The Richard Dawkins Foundation for Reason and Science
■ Smoke and Mirrors
■ QuackWatch
■ Bad Science
■ What’s the Harm
■ The Secular Web (Internet Infidels)
■ Sam Harris
■ PZ Myers
■ Michael Shermer
■ Joe Nickell
Steven Novella
Derren Brown
■ Richard Wiseman
■ Phil Plait
■ Victor Stenger
Richard Carrier – starší blog TU

Filozofia:
■ Stanford Encyclopedia of Philosophy
■ Prosblogion – blog o filozofii náboženstva
■ Sententias – blog o filozofii, teológii a vede

Vzdelávanie:
■ The Great Courses
■ zoznam 575 online kurzov zadarmo TU
Udemy
The History of Philosophy Without Gaps
Khan Academy

Vzťah vedy a viery:
■ The Faraday Institute for Science and Religion (článok na blogu TU)

Neuroveda, neuroteológia: 
■ Brain Blogger
■ Andrew Newberg
Oliver Sacks

Iné:
3 Quarks Daily
Open Culture

Biblickí učenci:
Bart Ehrman
■ Ben Witherington
■ Craig Blomberg
■ Craig Keener
■ Daniel B. Wallace
■ Doug Moo
■ James Tabor
■ Larry Hurtado
■ Mark Goodacre
N. T. Wright
■ Joseph Hoffmann

Biblistika:
■ Journal for the Study of New Testament
■ The Center for the Study of New Testament Manuscripts
Evangelical textual Criticism
■ PaleoJudaica

Religionistika:
■ The Religious Studies Project

Archeológia, história:
■ Biblical Archaeological Review (BAR) – web najprestížnejšieho časopisu biblickej archeológie
■ The American Schools of Oriental Research (ASOR) – správy a výskum kultúr Blízkeho východu
■ Earliest Christianity – blog o ranom kresťanstve
■ Sacred Destinations – obrazový sprievodca mnohými posvätnými miestami
■ Visual Information Access – veľký online katalóg starovekých materiálov
■ The History of Rome (podcast) – Mike Duncan
■ The History of Byzantium – Mike Duncan; pokračovanie predošlého

Kresťanské stránky:
Reasonable Faith
■ BioLogos
■ Centre for Public Christianity
■ The Sacred Page


%d bloggers like this: